Játékszabály

„Ünnepeljük a közösen töltött 30 évet!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat

 

A kialakult helyzetre való tekintettel újfent meghosszabbításra kerültek az átadási határidők.

Az alábbi változás lépnek életbe a nyereményjátékkal kapcsolatban:

 • a napi nyeremények (ajándékkártyák) átvételére a korábban meghirdetett 2020. május 31. helyett 2020. augusztus 31-ig van lehetősége (ld. 8. pont) a nyertes játékosoknak

Valamennyi változtatás pirossal került jelölésre jelen játékszabályban.

 

Korábbi változtatás:

A kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel az alábbi változásokat lépnek életbe a nyereményjátékkal kapcsolatban:

 • a napi nyeremények (ajándékkártyák) átvételére a korábban meghirdetett 2020. április 30. helyett 2020. május 31-ig van lehetősége (ld. 8. pont) a nyertes játékosoknak
 • a fődíj nyeremény esetében is a korábban megadott határidők kitolódtak (ld. 7.2. pont)

Valamennyi változtatás pirossal került jelölésre jelen játékszabályban.

A Szervező folyamatosan figyelemmel kíséri a körülmények változását, és ha szükséges újabb határidő módosításokat léptethet életbe, ezért felhívja a játékosok figyelmét, hogy kövessék figyelemmel a honlapot.

 

 1. A játék szervezője:

Az IKEA Lakberendezési Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.), a továbbiakban „Szervező”, „Ünnepeljük a közösen töltött 30 évet!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék”, szervez a magyarországi IKEA áruházak vásárlói számára.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt, legalább egy alkalommal vásárol a magyarországi IKEA áruházak egyikében vagy online, minimum 3000 Ft értékben, majd
 • az ikea.hu oldalról elérhető aloldalon, az ikea30jatek.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta, online (ikea.hu) vásárlás esetén számla adatait a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító, valamint az IKEA áruházakban a Szervező megbízásából szolgáltatást nyújtó alvállalkozók dolgozói és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. február 22. 00:00:00 órától – 2020. március 22. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A regisztrációknak és a Pályázatok beérkezésének 2020. március 23. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban résztvevő termékek és szolgáltatások:

A Játékban a magyarországi IKEA áruházakban, vagy az online (ikea.hu) történt vásárlást igazoló bizonylat (blokk/számla) adatainak, Pályázatban történt beküldésével lehet részt venni. Minden a Játék ideje alatt a magyarországi IKEA áruházakban, vagy online (ikea.hu) kapható és készleten lévő termék, illetve az áruházakon belüli IKEA Étterem, IKEA Bisztró, Svéd Finomságok Boltja részt vesznek a Játékban.

A Pályázat csak abban az esetben lehet érvényes, ha az egy bizonylaton minimum 3000 Ft értékű vásárlást igazol. (Amennyiben a Játékos az adott vásárlásánál az IKEA által kibocsájtott kupont, vásárlási utalványt, jóváíró kártyát használ fel, a vásárlás értékének ezen kuponok figyelembevétele nélküli összeg minősül. Azaz, ha egy vásárló például egy IKEA-tól kapott 3000 Ft-os kupont használ fel, és így a nyugta végösszege 1600 Ft, úgy ezzel a nyugtával a Játékos érvényesen tud Pályázatot beküldeni, mert a megvásárolt termékek értékének összege 4600 Ft.)

A vásárlás végösszege szempontjából a blokkon, online vásárlás esetén a letölthető számlán szereplő végösszeg az irányadó, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1 Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint regisztrálhatnak a Játékra.

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • név
 • saját e-mail cím 
 • saját e-mail megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • lakóhelyének irányítószáma
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint

A regisztrációs folyamat végén a rendszer automatikusan belépteti a pályázatbeküldés oldalra, valamint ezzel egyidejűleg minden regisztráló e-mail tájékoztatást kap a regisztráció tényéről.

 

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon, a saját fiókba belépve, az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

Áruházban történő vásárlás esetén:

 • a vásárlás helyszínének kiválasztása (áruház/online)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)
 • vásárlás dátuma
 • vásárlás időpontja
 • vásárlás forint értéke

Online vásárlás esetén:

 • a letöltött számla jobboldalának közepén megtalálható 10 jegyű Iktatószám/registrar number
 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • a vásárlás forint értéke

A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy online vásárlást követően a számla csak 7 napig érhető el, azaz tölthető le az e-mailben küldött linkről. Ezt követően a Játékos nem tudja azt letölteni, így a Játékban sem tud érvényesen, az adott vásárlásával részt venni, mivel még egy érvényes Pályázatbeküldése esetén sem lesz jogosult – esetleges kisorsolása esetén – a nyereményére, hiszen a vásárlást igazoló számlát nem tudja bemutatni.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

 

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

A Játékban kizárólag azon vásárlások vesznek részt, amelyekről AP kóddal és NAV kóddal ellátott blokk, vagy online vásárlás esetén számla kerül kiállításra. Így tehát például az ajándékkártya feltöltések nem minősülnek vásárlásnak mivel nem születik róla megfelelő blokk, így a játékszabály értelmében a Játékban sem vehetnek részt.

Egy vásárlást igazoló blokk/online vásárlás esetén számla adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol a magyarországi IKEA áruházak valamelyikében vagy online (ikea.hu) és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/ online vásárlás esetén számla a megadott 3000 forint többszörösét igazolja, abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a fődíjsorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztrációhoz használható fel.

Egy Játékos egy adott napon csak 3 db Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 3 db Pályázattal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 20 db Pályázattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 db érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum 3 db érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk/online vásárlás esetén számla eredeti példányát 2020. augusztus 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta vagy magánszemély nevére kiállított egyszerűsített számla, vagy online vásárlás esetén számla került kiállításra. 

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. március 23-án, 24 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

Egy Pályázattal egy nyeremény nyerhető.

 

 1. Sorsolások:

Egy Játékos a napi nyereményekből összesen csak 1 darabot nyerhet.

6.1. Nyerő időpontok a napi nyereményekért:

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, 2020.02.22. – 2020.03.22. között, naponta 08:00 és 22:00 óra között 10-10 (összesen 300 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra a napi nyereményekre vonatkozóan. (A fenti napi időtartamtól függetlenül a Játék szervere a Játék időtartama alatt a Pályázatokat folyamatosan fogadja.) A 2020. március 23-án érkezett Pályázatok napi nyereményeket nem nyerhetnek, de a fődíjsorsoláson részt vesznek.

Az adott időpontban, vagy az azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi nyereményt.

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn) kerülnek kiértesítésre.

A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó.

A zárt sorsolásra az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), gépi sorsolással kerül sor.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a Weboldalon és a www.ikea.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

6.2.Fődíjsorsolás:

A fődíjsorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, de napi nyereményt nem nyert érvényes Pályázatok vesznek részt.

A fődíj sorsolásra 2020. március 27-én 13 órakor, a Lebonyolító székhelyén, (1092 Budapest, Bakáts tér 2, bejárat a Bakáts u. 5-7 felől) közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A nyertesek listája – név és helységnév – a sorsolást és érvényesítést követően a Weboldalon és a www.ikea.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

7.1. Napi nyeremények:

Naponta 10-10, összesen 300 db 10 000 Ft értékű IKEA ajándékkártya.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

Az ajándékkártya a magyarországi IKEA áruházakban, feltöltéstől számított 5 évig használható fel. Az ajándékkártya készpénzre át nem váltható. A kártya több részletben is felhasználható. Amennyiben a kártya értékét nem használja ki teljesen a nyertes Játékos, úgy a különbözet készpénzben történő visszafizetésére nincs lehetőség.

7.2 Fődíj:

1 500 000 Ft értékű IKEA ajándékkártya, továbbá ingyenes lakberendezési szaktanácsadás és tervezés, szállítás és összeszerelés egyszeri alkalommal.

Az ajándékkártyát a magyarországi IKEA áruházakban, 2020. augusztus 31-ig kell átvenni, míg az ingyenes szaktanácsadásnak 2020. június 30-ig meg kell történnie. A szállítás és szerelési szolgáltatás igénybevételének feltétele a lakberendezési szaktanácsadáson megállapított termékek megvásárlása. A projekt megvalósulási határideje 2020. szeptember 30. A nyereménnyel kapcsolatos szolgáltatások egy ingatlanhoz köthetően használhatóak fel.

Az ajándékkártya készpénzre át nem váltható. A kártya több részletben is felhasználható. Amennyiben a kártya értékét nem használja ki teljesen a nyertes Játékos, úgy a különbözet készpénzben történő visszafizetésére nincs lehetőség, ellenben szabadon felhasználható a feltöltéstől számított 5 évig. 

A fődíjra vonatkozóan 5 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra, amely Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

 

 1. Nyeremény átadása, illetve átvétele:

A napi nyeremények nyerteseinek megállapítását követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékost (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). 

A nyertesek a nyereményeiket kizárólag az alábbi 2 lépés határidőben történő megtételét követően vehetik át: 

 • első lépésben az első értesítést követő 10 napon belül szükséges elektronikusan beküldeniük: a nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát teljes terjedelmében, a hatósági igazolványban szereplő lakcím adatokat, valamint a nyilatkozatukat (mely szerint megfelelnek a Játékszabály feltételeinek), mindezek ellenőrzésének eredményéről Lebonyolító tájékoztatja, majd
 • második lépésben a napi nyeremények nyertesei a Lebonyolító visszajelzésében szereplő határidőben és helyszínen tudják – a személyes okmányaik és a nyertes eredeti blokk/számla bemutatását és ellenőrzését követően – nyereményeiket átvenni, míg a fődíjnyertes esetében az első lépést követően a Szervező személyesen egyezteti az átadás részleteit. A nyertes bizonylatot a Szervezőnek át kell adni.

A fődíj esetén a Szervezőnek joga van a nyertes Játékostól valamennyi Pályázatában szereplő bizonylatot bekérni.

Amennyiben a nyertes blokk/számla első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg elektronikusan a Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem igazolja a legalább 3000 Ft értékű egyösszegű vásárlást, vagy eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, stb) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre. 

Amennyiben a nyertes Játékos a megadott határidőben nem teljesíti a fentiekben leírt lépéseket, úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb 2020. augusztus 31-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok/számlák érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes blokkot/számlát, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságát a nyertes eredeti blokk bemutatásakor (online vásárlás esetén azt kinyomtatva kell bemutatni) érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta, és a nyeremény átvételét aláírásával igazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható IKEA bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon/számlán egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek (pl. az átvétel helyszínére történő utazás) a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a Weboldalon és a www.ikea.hu oldalakon.

A Játék ideje alatt, illetve 2020. augusztus 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (ikea30@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék a www.ikea.hu weboldalon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1.  Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: az IKEA Lakberendezési Kft. (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.), a továbbiakban Adatkezelő.

Az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A regisztrációk alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (e-mail cím, személynév, telefonszám, IP cím, a Játékban történő részvétel és a regisztráció időpontja).

A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett regisztrációk és Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) dolgozzák fel. Az adatokhoz az adatfeldolgozókon kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 • az Adatkezelő díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 • minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot (a nyertesek kivételével) a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2020. október 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
 • a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Weboldalon és a www.ikea.hu oldalakon, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig,
 • nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve Tv-felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.
 • a szervező a nyertesek regisztráció beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2028. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Az adatkezelő a Játékosok megadott személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, vagy tiltakoznak az adatkezeléssel szemben ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik: 

 • a Játék ideje alatt az ikea30@a4c.hu e-mail címre küldött „IKEA30 – adatvédelmi kérelem” tárgymezővel küldött e-mailben, vagy a Játék oldalán a Beküldés menüponton található kezelt adataim űrlapon keresztül töröltetheti azokat. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 
 • a fődíj sorsolást (2020. március 27.) követően az IKEA Lakberendezési Kft. postacímére (1590 Budapest, Pf.: 273) vagy a data.privacy.hu@ingka.ikea.com e-mail címre küldött nyilatkozattal a borítékon, illetve a levél tárgyában „IKEA30 – adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, a rendszer kizárólag a felhasználói session azonosításával kapcsolatos azonosítót tárol sütikben. A session azonosítót a rendszer perzisztensen (adatbázisban) nem tárolja, kizárólag a felhasználó session-jének idejére tartja fent. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A napi és heti nyeremény készpénzre át nem váltható és át nem ruházható.

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékban a Játékos által megadott személyes adatok valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli. 

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, vagy visszaél más Játékos adataival (pl. e-mail címmel) úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, illetve esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen.

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.ikea.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. május 11.

Szervező